965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de dos mil huit-cents quaranta-nou euros amb setanta-nou euros (2.849,79 €) i de dos mil vint i set euros amb trenta-quatre cèntims (2.027,34 €) per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i l’adquisició d’equipament per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A Núm. 164 del 25 d’agost de 2023 , en referència a la Convocatòria de subvencions dirigides a Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 20.000 habitants, a Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi, i a Mancomunitats de la Província d’Alacant, per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i a l’adquisició d’equipament i vehicles., anualitat 2023.

Aquesta subvenció anirà dirigida per al “Programa d’acompanyament escolar per a xiquets i xiquetes en situacions de risc social”, “Conciliació de la vida laboral i familiar a través de les escoles de vacances” i a per a l’adquisició de “Cadires de rodes, caminadors i llit articulat”.

Enllaç Resolució

Tot això gràcies a la col·laboració de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

logo diputación provincial de alicante