El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció de l’Excma. Diputació d’Alacant destinada al XII Festival Beneixama Rock, dins de la Convocatòria de Subvencions a Ajuntaments de la Província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques. Anualitat 2019.