El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per a la campanya orquestres i ensembles simfònics en municipis de la província d’Alacant.

Resolucion de convocatoria campaña de orquestas y ensembles sinfonicos en municipios de la provincia anualidad 2020