965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

Dins de primer període de la convocatòria de subvencions de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a favor dels municipis de la província per a inversions financerament sostenibles (anualitat 2018), el M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari de la línia d’actuació d’enllumenat públic, per a executar el projecte de .