El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una ajuda de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, dins de la Convocatòria d’ajudes als ajuntaments de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants per a cobrir les aportacions estatuàries del Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, anualitat 2019.