965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de mil dos-cents cinquanta euros (1.250 €) dins de la Prestació III per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A Núm. 158 del 17 d’agost de 2023 , en referència a la Convocatòria d’ajudes no dineràries consistents en la realització dels Inventaris d’Emissions de Referència, Avaluacions de Vulnerabilitat i Riscos del Canvi Climàtic, Plans d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible i Informes de Seguiment Qualitatius per a municipis adherits al Pacte d’Alcaldes per al Clima i l’Energia, anualitat 2023, amb la finalitat d’ajudes per a la redacció d’avaluacions de ECC i PACES.

Metodologia.

La Unió Europea, dins d’aquestes iniciatives, té previst que Administracions de major grandària i capacitat tècnica puguen ajudar els municipis a assumir els seus compromisos a través d’una figura anomenada Coordinadors del Pacte dels Alcaldes en el seu territori. En aquest sentit la Diputació d’Alacant com a Coordinador del Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia ,presta assistència en la redacció d’Avaluacions de Vulnerabilitat i Riscos del Canvi Climàtic (ECC) i referent a les planificació de mesures municipals per a l’adaptació al Canvi Climàtic a incloure en els nous Plans d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES). En l’actualitat ja no es redacten els PAES ja que els Ajuntaments adherits a aquesta iniciativa europea, a partir d’octubre de 2015, estan obligats a redactar els PACES.

  • L’Avaluació de la Vulnerabilitat i Riscos del Canvi Climàtic (ECC) ve a ser una anàlisi que determina la naturalesa i l’abast del risc analitzant els possibles perills i avaluant la vulnerabilitat que podria generar una possible amenaça o mal a les persones, la propietat, les condicions de vida i el medi ambient de què depenen. L’avaluació podria incloure riscos relacionats amb inundacions, temperatures extremes i onades de calor, sequeres i escassetat d’aigua, elevació del nivell de la mar, incendis forestals, etc.
  • El Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES) engloba al Pla d’Acció d’Energia Sostenible estenent-lo per a l’any 2030 i augmentat els objectius de reducció d’emissions de CO₂ en, almenys, un 40% (mitigació).A més planteja i planifica les mesures d’adaptació al canvi climàtic dissenyades. Aquest document es recolza en el IER i ECC.

Enllaç Resolució

Tot això gràcies a la col·laboració de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.