Resolució de concessió de Subvencions A favor de l’Ajuntament de Beneixama per a l’execució dels Plans Locals de Prevenció d’incendis (PLPIF2022), per un import de 15.625,00€ per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant