El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per a la realització de l’Avaluació de Vulnerabilitat i riscos del Canvi Climàtic.

Resolución_Pacto_Alcaldes(3)