El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una ajuda per part de LABORA, per a la contractació de persones desocupades per a la realització de treballs consistents en limipieza i manteniment de zones verdes, jardins i instal·lacions esportives i treballs auxiliars de gestió administrativa. El 18 octubre van ser contractades 2 persones desocupades per aquest Ajuntament a través del progamma EMCORP.