965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una ajuda per part de LABORA, per a la contractació de persones desocupades per a la realització de treballs consistents en limpieza i manteniment de zones verdes, jardins i instal·lacions esportives i treballs auxiliars de gestió administrativa. El 20 de novembre van ser contractades 2 persones desocupades per aquest Ajuntament a traves del progama EMCORP.