Des de la Regidoria de Cultura s’informa que s’han dut a terme els treballs de tractament antihumitat, reparació de paraments afectats i pintat de camerinos, corredors, lavabos i saló principal de l’Auditori Municipal. Treballs sufragats pel M.I. Ajuntament per un import de 4.840€.