Decret d’alcaldia número 26/2021 relatiu a la pròrroga de l’adopció mesures preventives per a contindre la propagació del covid-19 en el municipi de Benenixama.