965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

Presentades les al·legacions dels avantprojectes d’instal·lacions solars fotovoltaiques “ISF BENEIXAMA ROTONDA 1” i “ISF L’OLIVA”, s’informa la població que aquestes instal·lacions solars fotovoltaiques s’engloben dins d’un conjunt de plantes fotovoltaiques que desitgen evacuar al municipi de Beneixama. Des del M.I. Ajuntament de Beneixama s’informarà conforme es realitzen les publicacions, per a poder consultar els avantprojectes i presentar al·legacions.

Aquest ajuntament té constància d’un nou avantprojecte “Planta solar fotovoltaica VINALOPO”, publicat en el butlletí oficial de l’Estat l’avantprojecte i declaració d’impacte ambiental de l’avantprojecte, estant obert el termini d’al·legacions.

Les persones que desitgen consultar l’avantprojecte i l’estudi d’impacte mediambiental, podran descarregar-lo en el següent enllaç:

https://www.mptfp.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/comunidad_valenciana/proyectos-ci/Procedimientos-de-informacion-publica.html

 

A més, es posa a disposició en la pàgina web “https://www.beneixama.es/”, un model d’al·legacions individual per a qui desitge presentar-lo.

En el cas que no es dispose de mitjans electrònics, l’ajuntament facilitarà els impresos del model d’al·legacions i la seua posterior remissió abans del dia 11 de juny (aportant fotocòpia de DNI).

L’escrit d’al·legacions s’haurà de remetre a la Subdelegació del Govern a Alacant- Dependència de l’Àrea d’Indústria i Energia a través del següent enllaç:

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Adjuntem exemple de model d’al·legació:

Alegación