965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

INFORMACIÓ SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS EN EL PERÍODE DE SETMANA
SANTA I PASQUA DE 2021.
Davant el començament del període de Setmana Santa i Pasqua de 2021, i el previsible augment considerable
de presència de persones en terreny forestal i les seues proximitats, des de la Direcció General de Prevenció
d’Incendis Forestals de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició ecològica volem recordar algunes qüestions en la matèria de la nostra competència
Per al període comprés entre l’1 d’abril i el 12 d’abril queda totalment prohibit l’ús del foc per a eliminació de
restes agrícoles, crema de marges, canyars, etc, en terreny forestal i en els 500 metres pròxims a aquest
Els paellers en àrees recreatives es podran utilitzar sempre que no s’establisca nivell de preemergència 3.
Els paellers existents en zones de jardí d’habitatges i estiguen a menys de 500 metres de terreny forestal es
podran utilitzar en funció de la normativa municipal pròpia, sempre que no s’hi haja establisca nivell de
preemergència 3. No es pot abocar les cendres calentes sobre sòl forestal.
En terreny forestal, no es poden tirar o utilitzar focs artificials anara dels llocs habilitats per a això.
Puede encontrar más información sobre este tema en la siguiente dirección web.
Pot trobar més informació sobre aquest tema en la següent adreça web.
https://agroambient.gva.es/es/web/prevencion-de-incendios Valencia, 30 de marzo de 2021