965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

“Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets”.
Aquestes paraules corresponen a la redacció de l’article primer de la DeclaracióUniversal de Drets Humans i és l’inqüestionable fonament que regeix el treball deles Corporacions Locals, entitats legítimes i garants de la defensa i protecció delsdrets i deures de totes les persones que viuen en els nostres municipis.
El 28 de juny, dia Internacional per a l’Alliberament Sexual i de l’Orgull LGTBIQ,
( lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals, queer-s), és un dia per areivindicar drets i en pro del respecte i la convivència des de la diversitat.
Les administracions locals són, per la seua proximitat el primer termòmetre de lesnecessitats de la ciutadania i jugen un paper fonamental per a la salvaguarda de laconvivència ciutadana i no discriminació de totes les persones, ambindependència de la seua raça, sexe, edat, procedència i condició sexual.L’Administració Local representa un dels tres pilars fonamentals sobre els qualsdescansa l’estructura en la defensa dels drets i llibertats, contribuint de manera inequívoca a l’estat de benestar
Des d’aquest Ajuntament reafirmem el nostre compromís amb els drets humans i,en conseqüència, amb la diversitat sexual, així com de la no discriminació de lespersones per la seua orientació sexual o identitat de gènere, reconeixent elsavanços en aquest marc, al mateix temps que reiterem la nostra fermadeterminació d’avançar en la superació de les barreres que encara perviuen huidia.
Condemnem qualsevol tipus d’agressió, incloent tant la violència física com laverbal, la humiliació i el menyspreu cap a persones LGTBIQ en el nostre municipi iens comprometem fer visible la celebració del 28 de juny, penjant la “bandera” arcde Sant Martí, al balcó de l’Ajuntament i sumant activitats any rere any per atreballar pels drets i llibertats del col·lectiu LGTBIQ, com a eina per a l’educació enigualtat i sana convivència , caminarem per a donar visibilitat de la diversitat , pera avançar cap al respecte, l’acceptació i la llibertat de tota condició sexual ,il’expressió de sentiments sense pors socials ni prejudicis.
Beneixama, 28 de juin de 2021

Dia Internacional LGTBIQ VALENCIÀ