Ban: Estacionament de vehicles.

Per mitjà del present, Don Vicente Ibáñez Cruz, Alcalde-President del M.I. ajuntament de Beneixama, faig saber:
Es recorda a la població que, coincidint amb el canvi de quinzena del estacionament de vehicles, se sancionarà als propietaris d’aquests vehicles que no hagen fet el canvi pertinent a partir de les 12 hores dels dies 1 i 16 de cada mes, facilitant així la circulació per tots els carrers de la població i evitant el malestar que això comporta.

Ban estacionament de vehicles

Nota informativa: Treballs de reparació Auditori.

Des de la Regidoria de Cultura s’informa que s’han dut a terme els treballs de tractament antihumitat, reparació de paraments afectats i pintat de camerinos, corredors, lavabos i saló principal de l’Auditori Municipal. Treballs sufragats pel M.I. Ajuntament per un import de 4.840€.

 

 

Nota informativa: Obert període d’al·legacions de l’avantprojecte de la instal·lació solar fotovoltaica ISF Beneixama.

Tenint coneixement de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 21 de data 2 de febrer de 2021, “Autorització administrativa prèvia i declaració d’impacte ambiental de l’avantprojecte de la instal·lació solar fotovoltaica ISF Beneixama”.

Les persones que desitgen consultar l’avantprojecte i l’estudi d’impacte mediambiental, podran descarregar-lo en el següent enllaç:

https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/comunidad_valenciana/proyectos-ci/Procedimientos-de-informacion-publica.html

L’escrit d’al·legacions s’haurà de remetre abans del dia 16 de març a la Subdelegació del Govern d’Alacant- Dependència de l’Àrea d’Indústria i Energia a través del següent enllaç:

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

En el cas que no es dispose de mitjans electrònics, l’ajuntament facilitara els impresos del model d’al·legacions i la seua posterior remissió. (Preferiblement amb cita prèvia i amb fotocòpia de DNI).

Adjuntem exemple de model d’al·legacions:

Modelo alegaciones instalación solar planta fotovoltaica rellenable.