965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

concessió d’ajudes als treballadors i treballadores per compte d’altri de la Comunitat Valenciana, que recull el Decret llei 3/2020, de 10 d’abril, per a compensar la disminució d’ingressos derivada d’haver-se acollit a les reduccions de jornada laboral que estableix l’article 6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

Decret 58-2020 ajudes a treballadors reducció de jornada per a conciliació familiar -COVID19

Normativa, tramitació i models

ECONCI 2020. Ajudes extraordinàries urgents a treballadors i treballadores que s’hagen acollit a la reducció de jornada per conciliació