965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

El servei 016 ofereix informació, assessorament jurídic i atenció psicosocial immediata a totes les formes de violència contra les dones del Conveni d’Istanbul.
El servei 016 d’informació i assessorament jurídic en violència de gènere, prestat per la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere des de l’any 2007, s’ha ampliat a l’atenció a totes les formes de violència contra les dones incloses en el Conveni d’Istanbul. Per això, el servei 016 atén la violència de gènere (contemplada en la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere), la violència domèstica, violència sexual, assetjament, mutilació genital femenina, matrimoni forçós, avortament i esterilització forçosos, assetjament sexual.
A més d’oferir informació i assessorament jurídic en totes aquestes formes de violència contra les dones, el servei 016 atén
anomenades que per raons d’emergència i per la situació de violència requerisquen una atenció psicosocial immediata (per exemple, imminència de la violència patida, intents autolítics, alleujament emocional, etc.), que seran ateses per professionals en Psicologia o Treball Social que, a més, remetran a la persona als serveis públics d’atenció, assistència i intervenció psicològica i social.
Aquesta ampliació del servei 016 inclou, també, nous canals d’accés. Al costat del telèfon, a través del número 016 (número 900 116 016 del telèfon de text per a les persones amb discapacitat auditiva i/o de la parla), i al correu electrònic (016-online@igualdad.gob.es), s’afig un WhatsApp (número 600 000 016, exclusiu per a WhatsApp perquè no admet anomenades de telèfon).