PLA MUNICIPAL D’AJUDES PER COVID-19 AMB DESTINACIÓ A LES PYMES, MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES DE BENEIXAMA

Dilluns que ve 24 d’agost, s’obri el termini de presentació de sol·licituds que finalitzara el divendres 11 de setembre. S’han publicat les bases reguladores de les ajudes “PLA MUNICIPAL D’AJUDES PER COVID-19 AMB DESTINACIÓ A les PIMES, MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES DE BENEIXAMA“.

Aquestes ajudes van dirigides a Pimes, Microempreses, persones treballadores, autònomes, així com altres col·lectius subjectes a mutualitats de Beneixama amb domicili fiscal i establiment en terme de Beneixama, l’activitat del qual va cessar temporalment o va reduir el 50% de la seua facturació del mes d’abril 2020 per causa del Covid-19.

La quantia de l’ajuda sàrria fins a 300€, en el cas que no es consumisca tot el crèdit disponible, el romanent es distribuirà de manera proporcional entre els beneficiaris fins a un màxim de 2.000€.

Bases ajuda “PLAN MUNICIPAL DE AYUDAS POR COVID-19 CON DESTINO A LAS PYMES, MICROEMPRESAS Y PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS DE BENEIXAMA”. Bases_publicadas_BOPA

Per a mes informació accedir :Sede Electrónica Ajuntament de Beneixama: https://beneixama.sedelectronica.es/dossier.3

o posar-se en contacte amb adl@beneixama.es o al numere de telèfon 673475587

Instancia INSTANCIA

Annex I: Memòria Justificativa Memoria Justificativa Anexo I

Annex II: Manteniment tercers ANEXO II mantenimiento terceros ayto

Annex III: Declaració responsable  Declaracion responsable Anexo III

Annex IV: Representació Anexo IV representación

AJUDES A TREBALLADORS DE RENDES BAIXES AFECTATS PER UN ERTE COM A CONSEQÜÈNCIA DEL COVID 19

El dia 30 d’abril la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball va publicar en el D.O.G.V. el DECRET 54/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectades per  un *ERTE com a conseqüència de la *Covid-19.

Per a obtindre més informació Preguntes i respostes freqüents

Resolución de concesión de subvención de la Excma. Diputación Provincial de Alicante

Dentro de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Alicante para la realización de actuaciones comprendidas dentro del ámbito de actuación del Área de Fomento y Desarrollo Local del, anualidad 2018, el Ayuntamiento de Beneixama ha resultado beneficiario de una subvención por un importe de 13.688,99 € para realizar diferentes acciones en materia de:

  • Ferias y otros eventos comerciales.
  • Plan de modernización de mercados municipales.
  • Promoción económica.
  • Fomento de la agricultura y sostenimiento del medio rural.