Campanya de suport al comerç i empreses de Beneixama.

Divendres que ve dia 27 de novembre de 2020 donarà principi la campanya de suport al comerç i empreses de Beneixama. El M.I. Ajuntament de Beneixama sensible davant la situació econòmica que la COVID-19 està ocasionant a alguns sectors econòmics de Beneixama ha dissenyat una campanya de suport als comerços i empreses de la localitat. Des de la Regidoria de Promoció Econòmica s’ha dotat d’una partida econòmica de 5.000 € dels pressupostos municipals amb la finalitat de secundar, incentivar i promoure el consum, la compra i la prestació de serveis en benefici dels comerços i empreses locals de Beneixama.

!!!Cerca el teu establiment adherit a la campanya!!!!!. !!El comerç local eres tu!!!.

 

Subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant dins de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors productius (Línia 1.- fires i altres esdeveniments anàlegs)

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per a la realització d’actuacions compreses dins de l’Àrea de Foment i Desenvolupament Local Línia 1.- fires i altres esdeveniments anàlegs. subvenciones ajuntaments, *oo.*aa. dependents i ee.ll.mm. província *alicante, per a realització actuacions àmbit actuació àrea desenvolupe econòmic i sectors productius per import de 6.495,00 € per a promocionar, incentivar i dinamització del consum local seguint la normativa en matèria de mesures sanitàries establides com a conseqüència del *Covid- 19, per a això s’ha adquirit mampares i màscares.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultado beneficiario de una subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, para la realización de actuaciones comprendidas dentro del Área de Fomento y Desarrollo Local Línea 1.- ferias y otros eventos análogos. subvenciones ayuntamientos, oo.aa. dependientes y ee.ll.mm. provincia alicante, para realización actuaciones ámbito actuación área desarrollo económico y sectores productivos por importe de 6.495,00 € para promocionar, incentivar y dinamización del consumo local siguiendo la normativa en materia de medidas sanitarias establecidas como consecuencia del Covid- 19, para ello se ha adquirido mamparas y mascarillas. 

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultado beneficiario de una subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, para la realización de actuaciones comprendidas dentro del Área de Fomento y Desarrollo Local Línea 1.- ferias y otros eventos análogos. subvenciones ayuntamientos, oo.aa. dependientes y ee.ll.mm. provincia alicante, para realización actuaciones ámbito actuación área desarrollo económico y sectores productivos por importe de 6.495,00 € para promocionar, incentivar y dinamización del consumo local siguiendo la normativa en materia de medidas sanitarias establecidas como consecuencia del Covid- 19, para ello se ha adquirido mamparas y mascarillas. 

PLA MUNICIPAL D’AJUDES PER COVID-19 AMB DESTINACIÓ A LES PYMES, MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES DE BENEIXAMA

Dilluns que ve 24 d’agost, s’obri el termini de presentació de sol·licituds que finalitzara el divendres 11 de setembre. S’han publicat les bases reguladores de les ajudes “PLA MUNICIPAL D’AJUDES PER COVID-19 AMB DESTINACIÓ A les PIMES, MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES DE BENEIXAMA“.

Aquestes ajudes van dirigides a Pimes, Microempreses, persones treballadores, autònomes, així com altres col·lectius subjectes a mutualitats de Beneixama amb domicili fiscal i establiment en terme de Beneixama, l’activitat del qual va cessar temporalment o va reduir el 50% de la seua facturació del mes d’abril 2020 per causa del Covid-19.

La quantia de l’ajuda sàrria fins a 300€, en el cas que no es consumisca tot el crèdit disponible, el romanent es distribuirà de manera proporcional entre els beneficiaris fins a un màxim de 2.000€.

Bases ajuda “PLAN MUNICIPAL DE AYUDAS POR COVID-19 CON DESTINO A LAS PYMES, MICROEMPRESAS Y PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS DE BENEIXAMA”. Bases_publicadas_BOPA

Per a mes informació accedir :Sede Electrónica Ajuntament de Beneixama: https://beneixama.sedelectronica.es/dossier.3

o posar-se en contacte amb adl@beneixama.es o al numere de telèfon 673475587

Instancia INSTANCIA

Annex I: Memòria Justificativa Memoria Justificativa Anexo I

Annex II: Manteniment tercers ANEXO II mantenimiento terceros ayto

Annex III: Declaració responsable  Declaracion responsable Anexo III

Annex IV: Representació Anexo IV representación