965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Resolució de Concessió de subvencions a Ajuntaments. Impacte econòmic crisi anualitat 2023.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant , mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A Núm. 181 de data 19 de setembre de 2023, en referència a la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments per a minimitzar l’impacte econòmic que la crisi està suposant sobre pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals dels seus municipis, anualitat 2023 de quaranta-tres mil dos-cents trenta-un euros (43.231,00 €) per a la concessió d’ajudes a Ajuntaments de la província d’Alacant, amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que la crisi està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats de la província d’Alacant en el context de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, com a mesura d’injecció econòmica per a contrarestar els efectes que les Pimes estan patint per la pujada indiscriminada dels preus, els costos d’explotació i els tipus d’interés, de manera que es preserve la seua continuïtat una vegada es normalitze aquesta situació.

Enllace Resolució

En breu es publicarà a través del tauler d’anuncis les bases reguladores per a procedir a la concessió d’aquestes ajudes.

Tot això gràcies a la col·laboració de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

 

Resolució de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars , exercici 2023.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de setze mil cent setanta-un euros amb cinquanta-sis cèntims (16.171,56 €) per al manteniment del gabinet psicopedagògic escolar de Beneixama per part de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana, mitjançant resolució publicada en el D.O.G.V Núm. 9680 de l’11 de setembre de 2023 , en referència a la Convocatòria de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2023 (D.O.G.V 9529 del 8.02.2023).

Enllaç Resolució

Tot això gràcies a la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació.

 

Resolució de subvencions per a adquisició lluminàries i elements per a millora seguretat viària, en vies i camins rurals. 2023

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari d’onze mil nou-cents noranta-un euros amb deu cèntims (11.991,10 €)   per a l’adquisició de 10 lluminàries solars per a ser col·locades en el camí rural denominat “*Camí *dels Molins” en el municipi de Beneixama per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el  B.O.P.A Núm.  171 del 5 de setembre de 2023 , en referència a la Convocatòria de subvencions per a l’adquisició de lluminàries i elements per a la millora de la seguretat viària, en vies i camins rurals per a municipis de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants, anualitat 2023.

Enllaç Resolució

L’objecte de tal subvenció es  destinarà a la col·locació de les lluminàries en el camí dels molins.

 

 

 

 

 

 

Tot això gràcies a la col·laboració de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

Resolució de subvencions a Ajuntaments, EATIM i mancomunitats, per a promoció social, equipament i vehicles 2023.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de dos mil huit-cents quaranta-nou euros amb setanta-nou euros (2.849,79 €) i de dos mil vint i set euros amb trenta-quatre cèntims (2.027,34 €) per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i l’adquisició d’equipament per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A Núm. 164 del 25 d’agost de 2023 , en referència a la Convocatòria de subvencions dirigides a Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 20.000 habitants, a Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi, i a Mancomunitats de la Província d’Alacant, per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i a l’adquisició d’equipament i vehicles., anualitat 2023.

Aquesta subvenció anirà dirigida per al “Programa d’acompanyament escolar per a xiquets i xiquetes en situacions de risc social”, “Conciliació de la vida laboral i familiar a través de les escoles de vacances” i a per a l’adquisició de “Cadires de rodes, caminadors i llit articulat”.

Enllaç Resolució

Tot això gràcies a la col·laboració de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

logo diputación provincial de alicante

 

Resolució de subvencions per a la realització d’activitats extraescolars, complementàries, culturals i esportives.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, destinades a municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització d’activitats extraescolars, complementàries, culturals i esportives dirigides a la seua població escolar d’entre tres i díhuit anys per a facilitar la conciliació familiar durant els períodes de reducció d’horari lectiu dels mesos de setembre i juny, i durant els períodes de vacances escolars, per un import de 4.364,89€.

Aquesta ajuda anirà destina a les ajudes d’activitats esportives de Beneixama.

Enllaç Resolució