PROGRAMA EMCORP 2021

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una ajuda per part de LABORA, per a la contractació de persones desocupades per a la realització de treballs consistents en limipieza i manteniment de zones verdes, jardins i instal·lacions esportives i treballs auxiliars de gestió administrativa. El 18 octubre van ser contractades 2 persones desocupades per aquest Ajuntament a través del progamma EMCORP.

Resolució convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’adquisició i instal·lació de lluminàries solars en vies i camins rurals per als municipis de la província d’Alacant amb població inferior a 5000 habitants, anualitat 2021

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari per part de l’Excma. Diputació d’Alacant de la següents subvenció, dins de la Convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’adquisició i instal·lació de lluminàries solars en vies i camins rurals per als municipis de la província d’Alacant amb població inferior a 5000 habitants, anualitat 2021

Per a l’adquisició i instal·lació de sis lluminàries solars en camí rural denominat “Camí del Camp de Mirra” en el municipi de Beneixama per import de 7.000,00 €.

logo diputación provincial de alicante