965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Resolució concessió de la subvenció relativa al programa d’incentius a la contractació de persones aturades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana. PROGRAMA EMPUJU 2023

Mitjançant la present resolució (adjunta) es concedeix a l’AJUNTAMENT DE BENEIXAMA, amb NIF P0302300I, una subvenció per un import de 34.528,30 euros, per ala contractació temporal (exceptuats els contractes formatius) a jornada completa de persones desocupades menors de 30 anys que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat i com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, condicions que hauran de complir-se en el moment de la contractació.

Resolució Concesió EMPUJU 2023

 

 

Resolució per a redacció de projectes per al Pla d’Estalvi Energètic Optimitza (PAES OPTIMITZA)

La Exma. Diputació d’Alacant, mitjançant la RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A favor DELS MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT PER A la REDACCIÓ DE PROJECTES, ANUALITAT 2023. Aprovada per acord del ple en sessió extraordinària de 22 de maig de 2023, (B.O.P d’Alacant Núm. 105 de 05/06/2023), ha concedit a M.I. Ajuntament de Beneixama mitjançant subvenció no dinerària  2.500€  per a la redacció dels corresponents projectes objecte de la convocatòria del PLA D’ESTALVI ENERGÈTIC OPTIMITZA.

Els projectes subvencionats seran executats per l’Excma. Diputació d’Alacant i  s’encarregarà de la redacció d’aquests, d’acord amb la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, juntament amb la documentació complementària que els Serveis Tècnics estimen realitzar per a l’adequada tramitació i seran entregats a les entitats locals beneficiàries.

El projectes es destinarà per a la instal·lació de planta solar fotovoltaica en l’Edifici Consistorial i altres actuacions a Beneixama.

Resolució concessió de la Convocatòria de subvencions dineràries a favor de municipis per a la redacció d’estudis relacionats amb la sostenibilitat energètica municipal.

A l’Ajuntament de Beneixama li ha sigut concedida una ajuda per import de 6.000 euros , segons RESOLUCIÓ de data 16 de maig de 2023 publicada en el B.O.P.A Núm. 93 de la Convocatòria de subvencions dineràries a favor de municipis per a la redacció d’estudis relacionats amb la sostenibilitat energètica municipal: plans de mobilitat urbana sostenible i estudis per al desenvolupament i implementació de comunitats energètiques locals. Convocatòria anticipada per a l’anualitat 2023 publicades en el B.O.P.A Núm. 241 de data 21 de desembre de 2022 per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, àrea de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids.

Ajuda que té per objecte i finalitat de la creació d’una Comunitat Energètica Local (CEL) estarà constituïda per l’Ajuntament de Beneixama com a promotor i fundador. L’administració local, posarà a disposició ciutadana de la informació necessària del que significa una CEL, de com formar part d’ella, de les activitats principals a realitzar, els avantatges que s’obtenen i respondrà a qualsevol dubte o qüestió relacionada amb el projecte.

Subvenció d’ajuda econòmica a Ajuntaments per al desenvolupament del projecte -Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills de fins a 16 anys-…

A l’Ajuntament de Beneixama li ha sigut concedida una ajuda econòmica per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de 20.000 euros , ajuda econòmica destinada per al desenvolupament del projecte ” Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills de fins a 16 anys”.

L’Ajuntament destinarà aquesta ajuda als següents projectes,

Nadal – Aventura
Taller Infantil de Nadal a Beneixama per a xiquetes i xiquets de fins a 14 anys.

Per a inscripcions enllaç https://*forms.*gle/*M6mC5X4Ddt715R2V9

Escola de Nadal