965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE BENEIXAMA PARA MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO QUE EL COVID-19 ESTÁ SUPONIENDO SOBRE PYMES, MICROPYMES, AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES DE SUS MUNICIPIOS PARA LA ANUALIDAD 2022

Resolución de concesión de subvención a favor del Ayuntamiento de Beneixama para minimizar el impacto económico que el COVID-19 está suponiendo sobre pymes, micropymes, autónomos y profesionales de sus municipios para la anualidad 2022. Por un importe de 19.613,00 € por la Excma. Diputación provincial de Alicante.

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A MESURES DE CIBERSEGURETAT I MODERNITZACIÓ DELS MUNICIPIS I ELM DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT 2022.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció no dinerària,consistent en la concessió de 7 ordinadors per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, dins de la convocatòria per a mesures de Ciberseguretat Modernització dels municipis locals menors de la Província d’Alacant. Anualitat 2022.