El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant dins de la convocatòria ,”Equipament de les instal·lacions culturals de titularitat municipal” , per un import de 5.496,30€.

{%ALT_TEXT%}