965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

Presentades les al·legacions del primer avantprojecte d’instal·lació solar fotovoltaica ISF Beneixama, s’informa la població que aquesta instal·lació solar fotovoltaica s’engloba dins d’un conjunt de plantes fotovoltaiques que desitgen evacuar al municipi de Beneixama. Des del M.I. Ajuntament de Beneixama s’informarà conforme es realitzen les publicacions, per a poder consultar els avantprojectes i presentar al·legacions.

Aquest ajuntament té constància de dos nous avantprojectes “ISF BENEIXAMA ROTONDA 1” i “ISF L’OLIVA”, publicades en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant els avantprojectes i declaracions d’impacte ambiental dels avantprojectes estant obert el termini d’al·legacions.

Les persones que desitgen consultar els avantprojectes i els estudis d’impacte mediambiental, podran descarregar-ho en el següent enllaç:

https://www.mptfp.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/comunidad_valenciana/proyectos-ci/Procedimientos-de-informacion-publica.html

Aquest ajuntament posa a la seua disposició en la pàgina web “https://www.beneixama.es/”, un model d’al·legacions individual per a qui desitge presentar-lo.

En el cas que no es dispose de mitjans electrònics, l’ajuntament facilitara els impresos del model d’al·legacions i la seua posterior remissió abans del dia 28 d’abril (aportant fotocòpia de DNI).

L’escrit d’al·legacions s’haurà de remetre a la Subdelegació del Govern a Alacant- Dependència de l’Àrea d’Indústria i Energia a través del següent enllaç:

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Adjuntem exemple de model d’al·legacions de cadascun dels avantprojectes:

ISF LA OLIVA

2.LA_.OLIVA_.MODELO.ALEGACION.PLANTA-FOTOVOLTAICAALEGACIONS.PARTICUARS-1

ISF BENEJAMA ROTONDA 1

13.LA_.ROTONDA.PLANTA-FOTOVOLTAICAALEGACIONS.PARTICUARS