965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

Concessió subvenció nominativa de la Diputació Provincial d’Alacant a l’Ajuntament de Beneixama per a sufragar part del cost de les actuacions consistents en l’execució de l’obra denominada “Reparació danys pluja (1a fase) Camí Beneixama- Salse,  procedents de les ajudes concedides al 50% pel ministeri de Política Territorial i Funció Pública, mitjançant resolució de 23 de novembre de 2018, de la Secretària d’Estat de Politica Territorial. La Excm. Diputació Provincial d’Alacant ha cofinançat aquesta actuacions de l’obra denominada “Reparació danys pluja (1a fase) Camí Beneixama- Salse per un import de 28.167,81 €.

L’altra part del cost va ser sufragat per part de la Presidència de la Generalitat Valenciana en virtut del decret 213/2017 de 15 de setembre, del Consell, pel qual es van aprovar les bases reguladores i es concedeixen ajudes per a la realització d’actuacions per a pal·liar els danys produïts per les fortes pluges ocorregudes en la Comunitat Valenciana els mesos de novembre i desembre de 2016.