Resolució d’ajudes no dineràries per a municipis adherits al pacte d’alcaldes per al clima i l’energia. Anualitat 2023

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de mil dos-cents cinquanta euros (1.250 €) dins de la Prestació III per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A Núm. 158 del 17 d’agost de 2023 , en referència a la Convocatòria d’ajudes no dineràries consistents en la realització dels Inventaris d’Emissions de Referència, Avaluacions de Vulnerabilitat i Riscos del Canvi Climàtic, Plans d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible i Informes de Seguiment Qualitatius per a municipis adherits al Pacte d’Alcaldes per al Clima i l’Energia, anualitat 2023, amb la finalitat d’ajudes per a la redacció d’avaluacions de ECC i PACES.

Metodologia.

La Unió Europea, dins d’aquestes iniciatives, té previst que Administracions de major grandària i capacitat tècnica puguen ajudar els municipis a assumir els seus compromisos a través d’una figura anomenada Coordinadors del Pacte dels Alcaldes en el seu territori. En aquest sentit la Diputació d’Alacant com a Coordinador del Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia ,presta assistència en la redacció d’Avaluacions de Vulnerabilitat i Riscos del Canvi Climàtic (ECC) i referent a les planificació de mesures municipals per a l’adaptació al Canvi Climàtic a incloure en els nous Plans d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES). En l’actualitat ja no es redacten els PAES ja que els Ajuntaments adherits a aquesta iniciativa europea, a partir d’octubre de 2015, estan obligats a redactar els PACES.

  • L’Avaluació de la Vulnerabilitat i Riscos del Canvi Climàtic (ECC) ve a ser una anàlisi que determina la naturalesa i l’abast del risc analitzant els possibles perills i avaluant la vulnerabilitat que podria generar una possible amenaça o mal a les persones, la propietat, les condicions de vida i el medi ambient de què depenen. L’avaluació podria incloure riscos relacionats amb inundacions, temperatures extremes i onades de calor, sequeres i escassetat d’aigua, elevació del nivell de la mar, incendis forestals, etc.
  • El Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES) engloba al Pla d’Acció d’Energia Sostenible estenent-lo per a l’any 2030 i augmentat els objectius de reducció d’emissions de CO₂ en, almenys, un 40% (mitigació).A més planteja i planifica les mesures d’adaptació al canvi climàtic dissenyades. Aquest document es recolza en el IER i ECC.

Enllaç Resolució

Tot això gràcies a la col·laboració de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

Resolució campanya de música d’orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua i corals. 2023.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de quatre mil cinc-cents euros (4.500 €) en la Línia 1 i de cinc-cents euros (500 €) en la Línia 4 per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A Núm. 156 del 14 d’agost de 2023 , en referència a la Convocatòria d’ajudes a Ajuntaments denominada “Campanya de música d’orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua, i corals en municipis de la província d’Alacant. Anualitat 2023, amb la finalitat de dur a terme concerts i actuacions.

Està subvenció obtinguda dins de les Línies 1 i 4 es destinarà per als següents concerts :

  • Orquestra Simfònica de Villena (OSVI) el 23 de setembre de 2023, a partir de les 19.30 hr.
  • Societat Coral de Beneixama el 29 de setembre de 2023, als 19.30 hr.

Enllaç Resolució

Totes dues actuacions tindran lloc a l’Auditori Municipal Pedro Joaquín Francés Sanjuan de Beneixama.

logo diputación provincial de alicante

 

 

Resolució de subvencions destinades per al control de la salubritat pública i benestar animal 2023

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de mil sis-cents trenta-tres euros amb cinquanta-un cèntims # 1.633,51€ # segons Annex II per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A núm. 156 de 14 d’agost de 2023, en referència a la Convocatòria de concessió d’ajudes per al control de la salubritat pública i benestar animal (tractament esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari i tractament control de dípters en municipis de la província d’Alacant), anualitat 2023.

Enllaç Resolució

L’actuació objecte de la subvenció es durà a terme en la prevenció contra dípters mitjançant 6 subprogrames a nivell de tot terme de la població de Beneixama, tot això gràcies al finançament de l’Excma. Diputació d’Alacant.

 

Resolució concessió de la subvenció relativa al programa d’incentius a la contractació de persones aturades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana. PROGRAMA EMPUJU 2023

Mitjançant la present resolució (adjunta) es concedeix a l’AJUNTAMENT DE BENEIXAMA, amb NIF P0302300I, una subvenció per un import de 34.528,30 euros, per ala contractació temporal (exceptuats els contractes formatius) a jornada completa de persones desocupades menors de 30 anys que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat i com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, condicions que hauran de complir-se en el moment de la contractació.

Resolució Concesió EMPUJU 2023

 

 

Impost sobre béns immobles i altres tributs municipals 2023

El passat 25 de juliol va començar la segona voluntària de 2023, període en el qual es posa al cobrament l’Impost sobre béns immobles (IBI), l’Impost d’activitats econòmiques (IAE) i altres tributs municipals. Aquest període de pagament, finalitza el pròxim 10 d’octubre. Les dates més rellevants en aquest període són:

 

RESOLUCIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES D’ALMENYS 30 ANYS. EXPLUS 2023.

L’Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari de la concessió de subvencions per part de la Generalitat Valenciana a través de *Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per a ajudes destinades a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem experiència). EXPLUS 2023. Per un import de 19.714,94 Euros.