Resolució Concessió d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de l’exercici 2023.

L’Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiària per part de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), d’una subvenció que es destinarà, per a la millora , modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de l’exercici 2023, per un import de 37.727,90 euros.

imagen_publi_web

AUDITORI MUNICIPAL PEDRO JOAQUÍN FRANCÉS SANJUAN

Per acord Plenari de l’Ajuntament de Beneixama, en sessió extraordinària de data 07 de març de 2023 , per unanimitat dels seus membres van acordar l’acceptació del canvi de denominació de l’edifici públic Auditori Municipal, a denominació honorífica Auditori Municipal Pedro Joaquín Francés Sanjuán situat al Carrer Vicente *Conca Blasco número 11. Atenent la proposta a instàncies de la *Societat Musical la Pau tal com es transcriu :

“Sr. Pedro Joaquín Francés Sanjuán ha sigut l’últim gran geni de la nostra música local, amb les seues composicions, moltes d’elles pioneres i referents en la música festera actual, va saber transcendir més enllà de Beneixama, plasmant, en moltes de les seues obres, l’amor pel nostre poble, els seus racons i les seues gents, dedicant a molts d’ells, un gran nombre de composicions al llarg de la seua vida. Per tot el seu llegat, i com a reconeixement a una vida dedicada a Beneixama” .

Com a reconeixement, va quedar inaugurat el passat dia 11 de març l’AUDITORI MUNICIPAL PEDRO JOAQUÍN FRANCÉS SANJUÁN.

 

 

 

 

Inauguració Reconstrucció de la Torre de Vigilància. Beneixama 2023

En el marc de les accions per a pal·liar els danys produïts a conseqüència de l’incendi forestal patit a Beneixama el 15 de juliol de 2019. El passat dia 12 de març de 2023, va tindre lloc la inauguració de la reconstrucció de la Torre de Vigilància, a través d’una subvenció nominativa concedida a aquest efecte per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana mitjançant DECRET de 16 de juliol núm. 100/2021, publicades en el D.O.G.V amb el número 9136 del dia 27 de juliol de 2021, pel qual s’aproven les bases reguladores i es concedeixen ajudes per a pal·liar els danys produïts per l’incendi forestal.

Tal reconstrucció ha sigut duta a terme per la *emprasa SIGUT FUSTA S.L., per un import de 25.231,94€

 

 

 

 

DECRET 219/2022.Concessió d’ajudes per a pal·liar els danys produïts per la borrasca Gloria a la Comunitat Valenciana.

DECRET 219/2022, de 16 de desembre, del Consell pel qual s’aproven les bases reguladores i es concedeixen ajudes per a pal·liar els danys produïts per la borrasca Gloria en la Comunitat Valenciana per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública publicades en el D.O.G.V amb el número 9492 del dia 19 de Desembre de 2022.

L’Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari d’aquestes ajudes, per un import de 16.400,39€.

 

Veure publicació

Resolució convocatòria subvencions servei de trituració de restes de poda, anualitat 2022.

L’Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiària  d’una subvenció per un import de 2.223,47 euros, per a despeses derivades de l’execució del servei de trituració de restes de poda agrícola i jardineria. Dins de la convocatòria que ha de regir la concessió de subvencions per a servei de trituració de restes de poda agrícola i jardineria per a municipis i entitats locals menors amb població menor o igual a 10.000 habitants (anualitat 2022), per l’Excma. Diputació d’Alacant.