965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Manifest del 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

8 DE MARÇ

EL TEMPS DE LES DONES, AVANÇ SENSE RECULADA.

En el Dia Internacional de les Dones, 8 de març, apostem fermament per la defensa dels drets, la llibertat i la seguretat de les dones. I en les polítiques d’igualtat com a instrument per a millorar no solament les vides de les dones, sinó de tota la ciutadania. Perquè quan avancen les dones, avança la societat i per tant la democràcia.

Estem compromesos amb aquest canvi social. No podrà haver-hi vertadera transformació si no es compta de manera essencial amb les dones, amb la seua participació i la seua contribució. Per això, i amb la igualtat com a pilar, alcem la nostra veu contra tot comportament masclista, sense tolerar ni una sola reculada ja que els drets de les dones no es negocien.

Les dones pateixen discriminació en tots els àmbits, però és en el laboral on es produeix una de les majors desigualtats que viuen les dones. Perquè sense independència econòmica, no hi ha llibertat. Per a lluitar contra la bretxa salarial, la major precarietat, la discriminació en l’accés a l’ocupació i la promoció professional, hem de donar suport a una proposició de Llei d’Igualtat Laboral que contribuïsca a erradicar-les.

En la desigualtat entre sexes està l’arrel de la violència de gènere que al nostre país ha acabat amb la vida de 984 dones des de 2003, any en què es comencen a comptabilitzar els assassinats masclistes. Per a acabar amb ella, són necessaris instruments específics com la Llei de Violència de Gènere, que va ser pionera a Europa, el Pacte Contra la Violència de Gènere, que és ara una prioritat, i considerar la protecció de les dones i els seus fills i filles com un assumpte de tota la societat.

No hem d’oblidar que les dones pateixen altres violències pel fet de ser dones, tals com la prostitució i explotació sexual. Aquest tipus de violència llança al nostre país unes xifres horribles i és per això que s’ha de treballar en una llei que lluite contra totes elles, oferint a aqueixes dones la possibilitat d’un futur millor.

Les dones han de triar la seua maternitat lliurement, sense que res ni ningú puga posar en risc el dret a l’avortament. Per això ara ja tenen dret a l’accés a la reproducció assistida independentment de la seua orientació sexual o el seu estat civil.

Caminar avançant cap a la igualtat és una responsabilitat que ens interpel·la individualment i com a societat, sent una obligació per a totes les Administracions, des de l’estatal fins a la local.

El 8 de març de 2019 serà de nou una anellada sobre les consciències cíviques i polítiques. Les dones reivindicaran els seus drets perquè, malgrat les conquestes, encara persisteixen, lamentablement, discriminacions i qüestions que intenten retornar-les al passat.

Des d’aquesta Regidoria, com sempre, estarem braç a braç lluitant amb les dones per a avançar i progressar en aquesta societat.

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS.

Grup de creixement personal, autoestima, comunicació i habilitats socials per a la dona

De gener a juny de 2018, i dins de les subvencions convocades per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant amb destinació a programes i activitats per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, s’han realitzat en sessions quinzenals d’actuacions tendents a la ruptura de rols i estereotips de gènere tradicionals. A més, i al tractar-se de dos grups exclusivament femenins, s’ha fomentat l’apoderament i la participació de les dones en la via pública.

L’autoestima, les habilitats socials, l’escolta activa o el desenrotllament d’aptituds personals han sigut alguns dels continguts d’este curs.