Noticies

Ajudes per a trabajador@s amb reducció de jornada per a conciliació familiar com a conseqüència del COVID-19 – Actualitzada a 14 de maig

Ajudes per a trabajador@s amb reducció de jornada per a conciliació familiar com a conseqüència del COVID-19 – Actualitzada a 14 de maig

concessió d'ajudes als treballadors i treballadores per compte d'altri de la Comunitat Valenciana, que recull el Decret llei 3/2020, de 10 d'abril, per a compensar la disminució d'ingressos derivada d'haver-se acollit a les reduccions de jornada laboral que estableix...

AJUDES A TREBALLADORS DE RENDES BAIXES AFECTATS PER UN ERTE COM A CONSEQÜÈNCIA DEL COVID 19

AJUDES A TREBALLADORS DE RENDES BAIXES AFECTATS PER UN ERTE COM A CONSEQÜÈNCIA DEL COVID 19

El dia 30 d'abril la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball va publicar en el D.O.G.V. el DECRET 54/2020, de 24 d'abril, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores...

Noticies per Categories

Històric de Notícies

Share This