El Ayuntamiento de Beneixama ha resultado beneficiario de una ayuda para actividades en materia de conductas adictivas.

El Ayuntamiento de Beneixama ha resultado beneficiario de una ayuda de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, para el programa “Prevención de conductas adictivas a través del juego. Escapa si puedes” dentro de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio (E.A.T.I.M.) de la provincia de Alicante para actividades en materia de conductas adictivas , anualidad 2021, por un importe de 1.717,59 €

Resolució de la Convocatòria de subvencions per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i l’adquisició d’equipament i vehicles, anualitat 2021.

Resolució de la Convocatòria de subvencions destinades a Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 20.000 habitants,
Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi i Mancomunitats de la Província d’Alacant, per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i l’adquisició d’equipament i vehicles, anualitat 2021.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari de les següents subvencions, dins de la Convocatòria de subvencions destinades a Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 20.000 habitants, Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi i Mancomunitats de la Província d’Alacant :

Programa d’acompanyament escolar – Conciliació de la vida laboral i familiar a través de les escoles vacacionals per un import de 4.262 €.

Grua plegable amb arnés, grua i llits amb carro elevador per un import de 4.680 €.

Resolució convocatòria de concessió ajudes ajuntaments Línia 1-, Finançament de les despeses derivades de les despeses derivades de comunicació i màrqueting digital.

Dins de la convocatòria de subvencions destinades a coadjuvar en el finançament dels Ajuntaments de la Província d’Alacant en les seues despeses derivades d’Activitats de Promoció Turística, concedides pel Patronat Provincial de Turisme Costa Blanca, ha sigut resoltes, a favor de l’Ajuntament de Beneixama, la Línia 1. Comunicació i Màrqueting Digital: Impressió i traducció de material promocional.