Resolució de subvenció per a la realització d’activitats de suport educatiu i altres activitats extraescolars, culturals i esportives

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció per part Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, destinades a municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització d’activitats de suport educatiu i altres activitats extraescolars, culturals i esportives dirigides a la seua població escolar d’entre tres i díhuit anys per a compensar els efectes negatius del confinament conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la *Covid-19, per un import de 3.300€.

Resolució de subvenció per a campanya orquestres i ensembles simfònics

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per a la campanya orquestres i ensembles simfònics en municipis de la província d’Alacant.

Resolucion de convocatoria campaña de orquestas y ensembles sinfonicos en municipios de la provincia anualidad 2020