Resolució subvenció a Ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi EATIM de la província d’Alacant per a activitats en matèria de joventut. Anualitat 2020.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per a activitats en matèria de joventut.

Resolució de concessió de l’ajuda de l’Excma. Diputació d’Alacant per a cobrir les aportacions estatuàries del Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, anualitat 2020.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una ajuda de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, dins de la Convocatòria d’ajudes als ajuntaments de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants per a cobrir les aportacions estatuàries del Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, anualitat 2020.

Resolució de subvenció per a campanya orquestres i ensembles simfònics

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per a la campanya orquestres i ensembles simfònics en municipis de la província d’Alacant.

Resolucion de convocatoria campaña de orquestas y ensembles sinfonicos en municipios de la provincia anualidad 2020

 

Concessió Ajudes per a pal·liar els danys del temporal causats durant els mesos de Desembre de 2016 i Gener 2017.

Concessió subvenció nominativa de la Diputació Provincial d’Alacant a l’Ajuntament de Beneixama per a sufragar part del cost de les actuacions consistents en l’execució de l’obra denominada “Reparació danys pluja (1a fase) Camí Beneixama- Salse,  procedents de les ajudes concedides al 50% pel ministeri de Política Territorial i Funció Pública, mitjançant resolució de 23 de novembre de 2018, de la Secretària d’Estat de Politica Territorial. La Excm. Diputació Provincial d’Alacant ha cofinançat aquesta actuacions de l’obra denominada “Reparació danys pluja (1a fase) Camí Beneixama- Salse per un import de 28.167,81 €.

L’altra part del cost va ser sufragat per part de la Presidència de la Generalitat Valenciana en virtut del decret 213/2017 de 15 de setembre, del Consell, pel qual es van aprovar les bases reguladores i es concedeixen ajudes per a la realització d’actuacions per a pal·liar els danys produïts per les fortes pluges ocorregudes en la Comunitat Valenciana els mesos de novembre i desembre de 2016.