Resolució de subvenció per a reparacions i conservació de camins, anualitat 2020.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per a reparacions i conservació de camins. Dins de la línia 1 i 2 per un import total de 7.485,20 €.

Programa EMERGE 2020

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una ajuda per part de LABORA, per a la contractació de persones desocupades per a la realització d’accions previstes en plans o procediments d’emergències en l’àmbit forestal. El 20 de novembre van ser contractades 5 persones desocupades per aquest Ajuntament a traves del progama EMERGE.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultado beneficiario de una ayuda por parte de LABORA, para la contratación de personas desempleadas para la realización de acciones previstas en planes o procedimientos de emergencias en el ámbito forestal. El 20 de noviembre fueron contratadas 5 personas desempleadas por este Ayuntamiento a traves del progama EMERGE.

Execució subvenció a favor dels municipis de la Província, per a Inversions Financerament Sostenibles, Anualitat 2019

El M.I. Ajuntament de Beneixama van ha finalitzar les obres de la subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per a Inversions Financerament Sostenibles, anualitat 2019 per a projecte de la xarxa d’aigua potable en diversos trams dels carrers mestre Sr. Jose A. Porte Valladares, Avd. Banyeres i Passatge Llevant en el municipi de Beneixama per un import de 90.212,97€ per a la realització de l’obra i redacció projecte.

Resolución convocatoria de ayudas destinadas a la realización de actividades voluntariado ambiental en materia de prevención de incendios

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultado beneficiario de una subvención por parte de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, destinadas al voluntariado ambiental en prevención de incendios forestales por importe de 4.328,87€.

PLA MUNICIPAL D’AJUDES PER COVID-19 AMB DESTINACIÓ A LES PYMES, MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES DE BENEIXAMA

Dilluns que ve 24 d’agost, s’obri el termini de presentació de sol·licituds que finalitzara el divendres 11 de setembre. S’han publicat les bases reguladores de les ajudes “PLA MUNICIPAL D’AJUDES PER COVID-19 AMB DESTINACIÓ A les PIMES, MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES DE BENEIXAMA“.

Aquestes ajudes van dirigides a Pimes, Microempreses, persones treballadores, autònomes, així com altres col·lectius subjectes a mutualitats de Beneixama amb domicili fiscal i establiment en terme de Beneixama, l’activitat del qual va cessar temporalment o va reduir el 50% de la seua facturació del mes d’abril 2020 per causa del Covid-19.

La quantia de l’ajuda sàrria fins a 300€, en el cas que no es consumisca tot el crèdit disponible, el romanent es distribuirà de manera proporcional entre els beneficiaris fins a un màxim de 2.000€.

Bases ajuda “PLAN MUNICIPAL DE AYUDAS POR COVID-19 CON DESTINO A LAS PYMES, MICROEMPRESAS Y PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS DE BENEIXAMA”. Bases_publicadas_BOPA

Per a mes informació accedir :Sede Electrónica Ajuntament de Beneixama: https://beneixama.sedelectronica.es/dossier.3

o posar-se en contacte amb adl@beneixama.es o al numere de telèfon 673475587

Instancia INSTANCIA

Annex I: Memòria Justificativa Memoria Justificativa Anexo I

Annex II: Manteniment tercers ANEXO II mantenimiento terceros ayto

Annex III: Declaració responsable  Declaracion responsable Anexo III

Annex IV: Representació Anexo IV representación