Resolució de concessió de subvenció de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant per a inversions financerament sostenibles.

Dins del segon període de la convocatòria de subvencions de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a favor dels municipis de la província per a inversions financerament sostenibles (anualitat 2018), el M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari de la línia d’actuació de vies públiques-pavimentació, per a executar el projecte de Renovació del nucli urbà de Beneixama.

A més, en la resolució del tercer i últim període de la convocatòria per a inversions financerament sostenibles, el M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari de dues línies més de gestió del patrimoni i protecció del patrimoni històric artístic per als següents projectes: Substitució de la fusteria exterior de l’edifici de la Llar del Pensionista i Restauració de la Torre de la Atalaya, respectivament.

Resolució de concessió de subvenció de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant per a inversions financerament sostenibles.

Dins de primer període de la convocatòria de subvencions de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a favor dels municipis de la província per a inversions financerament sostenibles (anualitat 2018), el M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari de la línia d’actuació d’enllumenat públic, per a executar el projecte de .

Subvencions obres zones verdes Carrer Practicant Bellod

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, dins de la seua convocatòria d’inversions en zones verdes de titularitat municipal, executarà obres de condicionament i millora en la zona verda del carrer Practicant Bellod.

L’execució d’estes obres té com a objectiu la millora tant d’accés com de qualitat paisatgística, així com millorar les condicions de seguretat de la zona per a evitar possibles danys i prejuís a tercers. A més, amb el condicionament de la zona verda del carrer Practicant Bellod s’aconseguirà una coherència urbanística total de l’entorn.