Resolució convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’adquisició i instal·lació de lluminàries solars en vies i camins rurals per als municipis de la província d’Alacant amb població inferior a 5000 habitants, anualitat 2021

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari per part de l’Excma. Diputació d’Alacant de la següents subvenció, dins de la Convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’adquisició i instal·lació de lluminàries solars en vies i camins rurals per als municipis de la província d’Alacant amb població inferior a 5000 habitants, anualitat 2021

Per a l’adquisició i instal·lació de sis lluminàries solars en camí rural denominat “Camí del Camp de Mirra” en el municipi de Beneixama per import de 7.000,00 €.

logo diputación provincial de alicante

Bases ajudes econòmiques a esportistes d’elit de Beneixama 2021

L’objecte de la present convocatòria és la concessió d’ajudes als esportistes d’elit de Beneixama per part de la Regidoria d’Esports del M.I. Ajuntament de Beneixama.

Les persones interessades vindran obligades a presentar les seues sol·licituds, degudament emplenades, en el termini de quinze (15) dies naturals comptats des de l’endemà al de la publicació d’aquestes bases en la pàgina web de l’Ajuntament, Tauler d’anuncis sede electrònica ( http://beneixama.sedelectronica.es ) o fins al primer dia hàbil següent si el termini conclou diumenge, festiu o dia inhàbil.

Les bases integres es poden visualitzar a través del següent enllace Bases ayudas deportistas de élite 2021

Instancia General https://bit.ly/3m0PcmH