965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Obres i Urbanisme

Agenda 21

OBRES I URBANISME

Resolució convocatòria per a la concessió de subvencions a favor d’entitats locals de la província d’Alacant per a la reparació (Línia A)

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d'una subvenció concedida per l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, dins de la línia A de reparació per a l'actuació hidràulica de reparació i posada a punt del grup electrobomba per import de...

read more

Execució subvenció a favor dels municipis de la Província, per a Inversions Financerament Sostenibles, Anualitat 2019

El M.I. Ajuntament de Beneixama van ha finalitzar les obres de la subvenció concedida per l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, per a Inversions Financerament Sostenibles, anualitat 2019 per a projecte de la xarxa d'aigua potable en diversos trams dels carrers...

read more

Latest Past Events