Esdeveniments / Anuncis

Agenda 21

ESDEVENIMENTS / ANUNCIS

Resolució convocatòria obres d’instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

A l'Ajuntament de Beneixama, li ha sigut concedida una subvenció dinerària per a obres d'instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics per la Excma.Diputació Provincial d'Alacant. Aquesta subvenció ascendeix a un total de 14.741,77 €, que es destinarà a la...

read more

Bases Reguladores i Convocatòria per a la Concessió de Subvencions de L’Excma. Diputació Provincial D’Alacant per a la Realització de Campanyes de Foment Del Consum: Bono – Consum en el Municipi de Beneixama. Anualitat 2022. CAMPANYA NADAL.

Les presents Bases tenen per objecte promoure una campanya de suport al comerç local i impulsar al consum en aquells establiments situats en el terme municipal de Beneixama que complisquen els requisits establits en la present convocatòria. Per a això, es durà a terme...

read more

RESOLUCIÓN SUBVENCIÓN A AYUNTAMIENTOS PARA REPARACIONES SIMPLES, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS/IGLESIAS. GASTO CORRIENTE

Se ha concedido al Ayuntamiento de Beneixama la "Subvención a Ayuntamientos para reparaciones simples, conservación y mantenimiento de monumentos/iglesias, por un gasto corriente, anualidad 2022, por la Excma Diputación de Alicante. El Ayuntamiento de Beneixama...

read more

Latest Past Events