L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, dins de la seua convocatòria d'inversions en zones verdes de titularitat municipal, executarà obres de condicionament i millora en la zona verda del carrer Practicant Bellod. L'execució d'estes obres té com a objectiu la...

read more