965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Programa de Foment d’Ocupació EMCUJU

L’Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU).

La subvenció obtinguda és de 49.233,48 euros que permetrà contractar a:

 • Una persona durant un període de 12 mesos a jornada completa, contracte en pràctiques, en l’ocupació de Tècnic Superior en Organització i Direcció d’Empresa.
 • Una persona durant un període de 12 mesos a jornada completa, contracte en pràctiques, en l’ocupació d’Assistència domiciliària.
 • Una persona durant un període de 12 mesos a jornada completa, contracte en pràctiques, en l’ocupació de Tècnic/a  Turístic – Cultural.

Programa de Foment d’Ocupació EMPUJU

L’Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMPUJU).

La subvenció obtinguda és de 15.207,24 euros que permetrà contractar a una persona durant un període de 12 mesos a jornada completa en l’ocupació de peó.

Programa Foment d’Ocupació EMCUJU 2018

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció per a foment d’ocupació, dins del programa EMCUJU, destinat al foment d’ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Exiteixen tres perfils de qualificació:

Requisits dels candidats/es:

Haver cursat i finalitzat els següents estudis:
Tècnic/a en administració

Dret.

Grau en Gestió i Administració Pública.

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans.

Administració i Direcció d’Empreses.

Turisme – ADE.

Dret + ADE.

Ciències Empresarials.

Economia.

Servici d’Ajuda a Domicili

 

 

Tècnic/a auxiliar d’enfermeria

Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència

 

Tècnic/a cultura-turisme

Grau en Història

Grau en Turisme

Grau Arqueologia

Grau Belles Arts – Especialitat Restauració

T. S. Animació Sociocultural i Turística

T.S. Guia Informació i assistències turístiques

T.S. Gestió d’allotjaments turístics

S’oferix:

 • Contracte en pràctiques a jornada completa.
 • Durada del contracte 12 mesos.
 • Salari: equivalent al 70 % segons conveni.

Procés de Selecció, segons el establert en l’ordre 7/2017, de 10 d’abril de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores. https://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/11/pdf/2017_3112.pdf

Els interessats/des poden dirigir-se a la AODL de l’Ajuntament de Beneixama. T. 673 475 587     ——– adl@beneixama.es

Programa Foment d’Ocupació EMPUJU 2018

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció per a foment d’ocupació, dins del programa EMPUJU, destinat al foment d’ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Requisits dels candidats/es:

S’oferix:

 • Contracte per obra o servici a jornada completa.
 • Durada del contracte 12 mesos.

Procés de Selecció, segons el establert en l’ordre 7/2017, de 10 d’abril de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores. https://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/11/pdf/2017_3112.pdf

Els interessats/des poden dirigir-se a la AODL de l’Ajuntament de Beneixama. T. 673 475 587   ——- adl@beneixama.es

PROGRAMA AVALEM JOVES PLUS

Contrataciones EMCUJU: 2
Contrataciones EMPUJU: 1
PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓN
Programa de Fomento de Ocupación para la contratación de personas jóvenes cualificadas por entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Subvención obtenida: 35.714,40 €
Número de contratos: 2
Duración del contrato: desde el día 25 de julio de 2017 al 24 de julio de 2018.
Tipo de contrato: Contrato en prácticas.
Ocupaciones contratadas y tareas a realizar:
Grado en Ciencias Empresariales y Grado en Administración y Dirección de Empresas

 • Realización de trabajos técnico administrativos que comportan especial complejidad o que requieran una especial adaptación de métodos.
 • Registro y apertura de expedientes dentro del modelo de gestión, conforme a los procesos establecidos.
 • Apertura, seguimiento y cierre de expedientes administrativos en materia de subvenciones.
 • Colaboración y apoyo en la preparación y realización de tareas  en el ámbito de secretaria.

PROGRAMA EMPUJU-DESCRIPCIÓN
Programa de Fomento de Ocupación para la contratación de personas jóvenes por entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Subvención obtenida: 15.207,24 €
Número de contratos: 1
Duración del contrato: desde el día 1 de agosto de 2017, hasta el día 31 de julio de 2018
Tipo de contrato: Contrato ppor obra o servicio
Ocupaciones y tareas a realizar:
Peón : 1 persona

 • Limpieza y mantenimiento de vía pública
 • Limpieza y mantenimiento de zonas verdes y jardines
 • Limpieza y mantenimiento edificios.

Ayuda cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Unión Europea
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea.

 • https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es

UAFSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social

 • https://www.empleo.gob.es/uafse