965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Programa de Foment d’Ocupació EMCUJU

L’Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU).

La subvenció obtinguda és de 49.233,48 euros que permetrà contractar a:

 • Una persona durant un període de 12 mesos a jornada completa, contracte en pràctiques, en l’ocupació de Tècnic Superior en Organització i Direcció d’Empresa.
 • Una persona durant un període de 12 mesos a jornada completa, contracte en pràctiques, en l’ocupació d’Assistència domiciliària.
 • Una persona durant un període de 12 mesos a jornada completa, contracte en pràctiques, en l’ocupació de Tècnic/a  Turístic – Cultural.

Programa de Foment d’Ocupació EMPUJU

L’Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMPUJU).

La subvenció obtinguda és de 15.207,24 euros que permetrà contractar a una persona durant un període de 12 mesos a jornada completa en l’ocupació de peó.

Nova sol·licitud dels programes EMCUJU i EMPUJU

Escut BeneixamaEl M.I. Ajuntament de Beneixama sol·licitarà els programes de Foment d’ocupació EMPUJU (destinat a joves no qualificats) i EMCUJU (destinat a joves qualificats), tots dos promoguts pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per a la contractació de joves en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Requisits dels i les joves per estar inscrits/es:

 • Estar empadronats/des en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.
 • Tindre més de 16 anys i menys de 30.
 • Estar inscrits/es en l’oficina SERVOF com a demandant d’ocupació.
 • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud d’inscripció en la base de dades del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud d’inscripció en la base de dades del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Els/les interessats/des en inscriure’s en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, poden dirigir-se a l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Beneixama en:

C/. Cardenal Payá, 41

Telèfon: 673 475 587

Mail: adl@beneixama.es

Logos FSE y Servef

PROGRAMA AVALEM JOVES PLUS

Contrataciones EMCUJU: 2
Contrataciones EMPUJU: 1
PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓN
Programa de Fomento de Ocupación para la contratación de personas jóvenes cualificadas por entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Subvención obtenida: 35.714,40 €
Número de contratos: 2
Duración del contrato: desde el día 25 de julio de 2017 al 24 de julio de 2018.
Tipo de contrato: Contrato en prácticas.
Ocupaciones contratadas y tareas a realizar:
Grado en Ciencias Empresariales y Grado en Administración y Dirección de Empresas

 • Realización de trabajos técnico administrativos que comportan especial complejidad o que requieran una especial adaptación de métodos.
 • Registro y apertura de expedientes dentro del modelo de gestión, conforme a los procesos establecidos.
 • Apertura, seguimiento y cierre de expedientes administrativos en materia de subvenciones.
 • Colaboración y apoyo en la preparación y realización de tareas  en el ámbito de secretaria.

PROGRAMA EMPUJU-DESCRIPCIÓN
Programa de Fomento de Ocupación para la contratación de personas jóvenes por entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Subvención obtenida: 15.207,24 €
Número de contratos: 1
Duración del contrato: desde el día 1 de agosto de 2017, hasta el día 31 de julio de 2018
Tipo de contrato: Contrato ppor obra o servicio
Ocupaciones y tareas a realizar:
Peón : 1 persona

 • Limpieza y mantenimiento de vía pública
 • Limpieza y mantenimiento de zonas verdes y jardines
 • Limpieza y mantenimiento edificios.

Ayuda cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Unión Europea
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea.

 • https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es

UAFSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social

 • https://www.empleo.gob.es/uafse

 
 
 
 

Programa AVALEM JOVES PLUS

Fondo Social Europeo Unión Europea

AVALEM JOVES PLUS
Contrataciones EMCUJU: 2
Contrataciones EMPUJU: 1

 


PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓN
Programa de Fomento de Ocupación para la contratación de personas jóvenes cualificadas por entidades locales, en el marco del sistema nacional de Garantía Juvenil.
• Subvención obtenida: 35.714,40 euros
• Número de contratos: 2
• Duración del contrato: Desde el 25 de julio de 2017 hasta el 24 de julio de 2018
• Tipo de contrato: Contrato en prácticas

Ocupaciones contratadas y tareas a realizar:

Administración General: 2 personas

 • Realización de trabajos técnico administrativos que comportan una especial complejidad o que requieran una especial adaptación de métodos.
 • Colaboración en la preparación y realización de trabajos en el ámbito de la secretaría aportando sus conocimientos.
 • Atención al público y Registro.
 • Gestión de canales de comunicación del Ayuntamiento.

 


PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓN
Programa de Fomento de Ocupación para la contratación de personas jóvenes por entidades locales, en el marco del sistema nacional de Garantía Juvenil.
• Subvención obtenida: 15.207,24 euros
• Número de contratos: 1
• Duración del contrato: Desde el 1 de agosto de 2017 hasta el 31 de julio de 2018
• Tipo de contrato: Contrato por obra o servicio

Ocupaciones contratadas y tareas a realizar:

Personal de servicios: 1 persona

 • Operaciones básicas de obra pública.
 • Aplicación de pintura.
 • Apoyo en las actividades desarrolladas por la Brigada Municipal.
 • Adecentamiento y organización de almacenes.
 • Operaciones de carga y descarga.
 • Limpieza de jardines.
 • Operaciones básicas de jardinería.
 • Tareas de poda.
 • Tareas de desbroce.

Ayuda cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Unión Europea.

 

MANCOMUNITAT

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓN

Programa de Fomento de Ocupación para la contratación de personas jóvenes cualificadas por entidades locales, en el marco del sistema nacional de Garantía Juvenil.

 • Subvención obtenida: 17.857,20 euros
 • Número de contratos: 1
 • Duración del contrato: Desde el 14 de agosto de 2017 hasta el 13 de agosto de 2018
 • Tipo de contrato: Contrato en prácticas

 

Ocupaciones contratadas y tareas a realizar:

Servicios Sociales Generales

Los trabajos que realizan son todos los relacionados con la gestión y desarrollo de los Servicios Sociales Generales.

 

Ayuda cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Unión Europea.