Resolución convocatoria obras de instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos.

L’Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiària  d’una subvenció per un import de 14.741,77 €, per a obres d’instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics . Dins de la convocatòria  de subvencions per a les obres d’instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Anualitat 2022, per l’Excma. Diputació d’Alacant.

La obra objeto de la subvención a sido destinada en la Plaza del Mesón s/n de Beneixama.