965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Bases Reguladores de la concessió d’ajudes a entitats sense ànim de lucre de la província d’Alacant per a la promoció de Festes Locals, promoció turística de la Costa Blanca.

El Patronat de Turisme Costa Blanca, ha publicat les Bases Reguladores de la concessió d’ajudes a entitats sense ànim de lucre de la província d’Alacant per a la promoció de Festes Locals, promoció turística de la Costa Blanca.

Convocatòria

Instància Sol·licitud

 

Bases Reguladores de la concessió d'ajudes a entitats sense ànim de lucre de la província d'Alacant per a la promoció de Festes Locals, promoció turística de la Costa Blanca.

El Patronat de Turisme Costa Blanca, ha publicat les Bases Reguladores de la concessió d’ajudes a entitats sense ànim de lucre de la província d’Alacant per a la promoció de Festes Locals, promoció turística de la Costa Blanca.

Convocatòria

Instància Sol·licitud

 

Bases Reguladores d’ajudes a entitats sense ànim de lucre per a la realització d’actuacions en matèria de promoció turística de la Costa Blanca

El Patronat de Turisme Costa Blanca, ha publicat les Bases Reguladores de la concessió d’ajudes a entitats sense ànim de lucre de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions en matèria de promoció turística de la Costa Blanca.

El termini per a presentar los sol·licituds es fins  el dia 30 de maig.

Bases Convocatòria

Instància sol·licitud

 

 

 

Instància Sol·licitud

Bases Reguladores d'ajudes a entitats sense ànim de lucre per a la realització d'actuacions en matèria de promoció turística de la Costa Blanca

El Patronat de Turisme Costa Blanca, ha publicat les Bases Reguladores de la concessió d’ajudes a entitats sense ànim de lucre de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions en matèria de promoció turística de la Costa Blanca.

El termini per a presentar los sol·licituds es fins  el dia 30 de maig.
Bases Convocatòria
Instància sol·licitud
 
 
 
Instància Sol·licitud

Convocatoria de ayudas del Patronato Provincial de Turismo a entidades sin ánimo de lucro

El Patronato Provincial de Turismo, ha convocado una ayuda para la realización de acciones de promoción turística de la Costa Blanca, dirigida a entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Alicante.

El plazo para presentar las solicitudes termina el próximo dia 10 de abril.

Bases Convocatoria Patronato de Turismo Costa Blanca para entidades sin ánimo de lucro