965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

Esta publicat al tabló d’anuncis de l’Ajuntament i a la Seu Electrònica la relació de candidats seleccionats i en condició de reserva.