965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

logo ivaceConvocatòria

Ajudes del Pla Renove de Calderes Domèstiques 2016, destinades a la renovació de les calderes de calefacció actuals per altres de condensació en habitatges de la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposarà una reducció del consum energètic i la consegüent reducció de les emissions de CO2 en l’atmosfera.

 

Organisme convocant

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries les persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’un habitatge situat a la Comunitat Valenciana.

Termini Presentació sol•licituds

Des del 12 de gener 2016, fins el 17 de juny de 2016.

L’adhesió dels instal·ladors i empreses instal·ladores finalitzarà el 31 de maig de 2016

Quantia de l’ajuda

La quantia d’ajuda individual per a cada aparell és la següent:
– Calderes condensació Gas Natural/GLP: 300 euros

L’ajuda de 300 euros per a les calderes, es compon de dos parts:
– L’aportació de l’IVACE serà de 250 euros per caldera substituïda.
– L’aportació de l’empresa instal·ladora que consistirà en un descompte de 50 euros en la factura.

L’aportació de l’IVACE, s’abonarà per mitjà de transferència bancària a la compte indicat en la sol·licitud, una vegada finalitzada la tramitació amb resultat favorable; l’aportació de l’empresa instal·ladora es realitzarà per mitjà de descompte sobre la base imposable de la factura, és a dir, abans d’impostos.

La quantia de l’ajuda per a l’adquisició de l’aparell, no podrà excedir en cap cas del 30 % del cost de la instal·lació (preu de l’equip i muntatge, IVA inclòs), pel qual cosa s’haurà de reduir si és el cas la quantia de l’ajuda fins a l’esmentat límit. En este cas serà l’aportació de l’IVACE, la que es reduirà fins al límit del 30%.

Bases convocatoria

Pàgina Insitut Valencia de la Competitivitat Empresarial

Tràmit del procediment