L’empresa TRAGSA obri Borsa d’aspirants per a cobrir la temporada d’estiu de les Brigades d’Emergència.

Els requisits mínims a complir per aspirants són:

– Ser major de 18 anys, menor de 65 anys i dispondre del permís de residència i treball.

– Estar en possessió almenys del Graduat Escolar o ESO

– Estar en possessió del Permís de Conduir B vigent

S’habilita un termini d’inscripció des de les 9.00 hores del dia 24 de febrer de 2016 fins a les 10.00 hores del 29 de febrer de 2016.

Es realitzaran proves per a valorar les aptituds dels/les aspirants

Per a més Informació i Inscripcions

Share This