Serà considerat judo adult, els inscrits majors de 14 anys.

Serà considerat judo infantil, els inscrits fins a les 13 anys d’edat.

———————————————————

Será considerado judo adulto, l@s inscrit@s mayores de 14 años.

Será considerado judo infantil, l@s inscrit@s hasta los 13 años de edad

 

Share This