OBJECTIU: Conèixer els instruments per a enfortir el teu paper com pare o mare en l’educació dels teus fills davant situacions de risc, com les del consum de drogues.

Cartell curs