L’encontre sobre l’ús racional de l’energia previst per al dia 10 de maig es posposa per al dia 25 de maig. Excuse’n les molèsties.
canvi data encontre