965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS


logo ivaceConvocatòria

Ajudes del Pla Renove de Finestres 2016, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana i l’adhesió de comerços i empreses instal•ladores

Organisme convocant

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Beneficiaris

Es consideren beneficiaris de les ajudes totes les persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’un habitatge d’ocupació habitual ubicada a la Comunitat Valenciana.

Termini Presentació sol•licituds

Des del dia 12 de gener 2016, fins el 17 de juny de 2016

Quantia de l’ajuda

La quantia de l’ajuda individual, aportada per l’IVACE, serà com a màxim de 75 €/m2 per a renovacions completes de les finestres o portes-finestra (envidrament, marc i contramarc).
L’aportació del comerç o empresa instal•ladora adherida, consistirà en un descompte en la factura (abans d’aplicar IVA) de 15 €/m2 en el moment de la instal•lació.
La quantia de l’ajuda per a l’adquisició dels diversos elements (envidrament, marc, contramarc i instal•lació), no podrà suposar en cap cas una reducció del preu del mateix superior al 30% del cost de l’envidrament, marc, contramarc i muntatge (IVA inclòs), pel qual s’haurà de reduir si és el cas la quantia de l’ajuda fins el dit límit. Així mateix la quantia d’ajuda màxima serà de 3.000 € per vivenda en què se substituïsquen les finestres.

Bases convocatoria

Pàgina Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

Tràmits

Tràmit del procediment