965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

Pel present, s’informa a la població en general, que a conseqüència dels últims fenòmens tempestuosos d’intensitat inusitada esdevinguts en aquest municipi durant els mesos de desembre de 2016 i gener de 2017 (pluges, vent i neu), que han causat nombrosos danys materials en diferents inmobles i instal·lacions del municipi, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el passat dia 6 de febrer de 2017, va acordar per unanimitat dels membres presents, declarar les obres que s’executen per a reparar els danys causats pel temporal, com a obres d’especial interés per concórrer circumstàncies socials. Concedint a aquest efecte, una bonificació de fins al 50 % de la quota de l’Impost sobre Construccions, Intal·lacions i Obres (I.C.I.O.).